sunny_

14 tekstów – auto­rem jest sun­ny_.

Znów jes­teś blisko


dziękuję 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 listopada 2010, 01:02

Mo­ja naiw­ność nieraz dop­ro­wadziła mnie do płaczu.

szko­da że nie pot­ra­fię te­go zmienić 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 listopada 2010, 09:45

Wiem że życie jest nies­pra­wied­li­we
i prze­ważnie ko­pie po tyłku tych którym zależy

dlacze­go nie jest inaczej ?te­raz przez to cierpię 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 listopada 2010, 17:21

wszys­tko cza­sem jest smut­ne na­wet każda radość 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 listopada 2010, 11:08

Dzięki to­bie zno­wu zaczy­nam czuć to co kiedyś do ko­goś innegodziękuję 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 października 2010, 21:21

I co z te­go ze jes­tem daleko...


pa­miętaj że jestem 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 października 2010, 22:10

Dlacze­go uda­jesz,
prze­cież wiem że nig­dy nie byłeś moim praw­dzi­wym przyjacielem.odejdź już nie pot­rze­buje tych kłamstw 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 października 2010, 00:59

w dzień ta­ki jak dziś
kiedy nic nie wyszło tak jak powinno
cie­sze się że jes­teś ...


...że jes­teś ze mną 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 października 2010, 22:51

...jes­tem dobrą dziew­czynką


dlacze­go mi nie wierzysz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2010, 22:42

Co­kol­wiek zrobię...


...zaw­sze jest źle...


...ale to mo­je zło 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 października 2010, 20:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sunny_

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność